Załącznik ZDN-1

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Nr załącznika:

B.1. GRUNTY


Dodaj grunty

B.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI


Dodaj budynki lub ich częsci

B.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Dodaj budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej