Część uzupełniająca A

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.

Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca "A".
Dane o nieruchomościach (za wyjątkiem zwolnionych).

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):

REGON:

Nr załącznika:

Dodaj nieruchomość